Opłaty

 

Opłaty w naszym przedszkolu na rok szkolny 2019/2020 wynoszą:

Czesne -  285 zł - dla dzieci w wieku powyżej 2,5 roku życia.
W ramach czesnego zapewniamy:
- opiekę nad dzieckiem w godzinach od 6.30 do 17:00,
- opiekę logopedy,
- różnorodny program zajęć dydaktycznych zatwierdzonych przez MEN i rozszerzony o autorskie metody nauczania,
- wysoki poziom przygotowania dzieci do pierwszej klasy,
- codziennie zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia z języka niemieckiego dwa razy w tygodniu,
- zajęcia z religii - na życzenie rodzica,
- zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- naukę piosenek i zabawy przy muzyce,
- gimnastykę z elementami usprawnienia psychoruchowego,
- grupowe zajęcia rytmiczno-muzyczne,
- grupowe zajęcia gimnastyki,
- specjalne atrakcje dla dzieci np. przyjazd teatrzyków, iluzjonistów, klaunów, organizacja wycieczek,
- spotkania z ciekawymi ludźmi i zawodami,
- uroczystości w przedszkolu.

Wyżywienie – stawka żywieniowa dzienna 7 zł - obejmuje cztery posiłki dziennie
(śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)


Opłata = Czesne+(7zł x liczba dni roboczych)

W przypadku zgłoszonej pisemnie lub telefonicznie nieobecności Dziecka (najpóźniej do godziny 7:30 danego dnia - zgodnie z zapisami Umowy) zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce. Nadpłata jest rozliczana na koniec każdego miesiąca.

Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.

Wpisowe - 100 zł - płacone przy zapisie dziecka do przedszkola (opłata bezzwrotna).
Opłata ta jest wykorzystywana na wyprawkę plastyczną na cały rok szkolny.

 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u Dyrektora Przedszkola lub przelewem na podane poniżej konto bankowe.

Akademia Juniora
Al. 3 Maja 10
22-100 Chełm

nr konta: 62 1050 1461 1000 0092 0494 4566
ING Bank Śląski

Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na podane powyżej konto bankowe do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer faktury.